Bc. Michal PANČOŠKA

Bakalářská práce

Zásady efektivní komunikace při schvalování a výrobě audiovizuálního díla

Fundaments of efficient communication during approval and production of an audio-visual project
Anotace:
Práce se zabývá analýzou školního audiovizuálního díla a zásadami efektivní komunikace při jeho schvalování a výrobě. Je sondou nejen do komunikačních aktivit celého procesu, ale zaměřuje se i na konkrétní praktické činnosti jednotlivých etap.
Abstract:
In general, these Theses are concerned with the analysis of activities during an educational audiovisual project and in particular with the principles of effective communication during its approval and production. The research provides insight into necessary communication activities during the project, as well as into the practical, concrete activities in respective phases of the process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10679

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Štěpán Prachař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANČOŠKA, Michal. Zásady efektivní komunikace při schvalování a výrobě audiovizuálního díla. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace