Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Disertační práce

Persuasive strategies in advertising discourse. A lexico-grammatical and socio-pragmatic analysis

Persuasive strategies in advertising discourse. A lexico-grammatical and socio-pragmatic analysis
Anotace:
Předložená disertační práce zkoumá persvazivní strategie v diskurzu televizní reklamy z lingvistického hlediska. Cílem práce je zjistit, které rysy mluvené podoby jazyka a které rysy psané podoby jazyka se v televizní reklamě prolínají. Dále se práce zaměřuje na to, jakou roli hrají v reklamní komunikaci pragmatické principy a které mluvní akty přesvědčující (zdroj persvaze) využívá k zastínění svého …více
Abstract:
The present thesis studies the persuasive strategies in the discourse of TV advertising from the linguistic point of view. The objective of the thesis is to analyze which features of spoken language variety and which features of written language variety are employed in TV advertising. Further, the thesis focuses on the role of the pragmatic principles and on the speech acts the persuader (the source …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., PhDr. Hana Srpová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta