Blanka STUDECKÁ

Bachelor's thesis

Obscénnost v díle Williama S. Burroughse a Henryho Millera

Obcenity in Henry Miller's Tropic of Cancer (1934) and William Burroughs' Naked Lunch (1959)
Abstract:
This bachelor thesis compares and analyses Henry Miller's Tropic of Cancer (1934) and William Burroughs' Naked Lunch (1959) on the basis of obscenity as a significant element of their work. In these texts, both authors revolt against the uniformity of modernity's consumption. Miller and Burroughs indicate the spreading automatisms and indifference in modern society and modern souls which they compare …more
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává a analyzuje Obratník raka Henryho Millera (1934) a Nahý oběd (1959) Williama Burroughse na základě obscénnosti jako jednoho ze zásadních rysů tvorby obou autorů. Oba autoři se v těchto dílech vymezují proti uniformitě moderní společnosti konzumu. Miller a Burroughs upozorňují na šířící se automatismy a netečnost moderní společnosti, které pronikají až do nitra moderního …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STUDECKÁ, Blanka. Obscénnost v díle Williama S. Burroughse a Henryho Millera. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / AJ ČJ VZ

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.