Bc. Galina Lukina

Bakalářská práce

Psychologie osobnosti ve službách během doby koronavirové pandemie

Personality psychology in service during the coronavirus pandemic
Anotace:
Tato bakalářská práce byla věnována psychologie osobnosti ve službách během koronavirové pandemie a jejím cílem bylo zjistit, jaký význam nesou znalosti v oblasti psychologie osobnosti v průběhu stávajících nejistých podmínek. Teoretická část práce se zabývala shrnutím nejdůležitějších informací spojených s tématem psychologie osobnosti a uváděla její zásadní prvky, jako jsou temperament, motivace …více
Abstract:
This bachelor thesis was devoted to personality psychology in services during a coronavirus pandemic and its aim was to find out the importance of knowledge in the field of personality psychology during the current uncertain conditions. The theoretical part of the work dealt with a summary of the most important information related to the topic of personality psychology and presented its essential elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/imye8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Romana Kratochvílová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze