Bc. Kristián Troják

Bakalářská práce

Znalosti a dovednosti trenéra crossfitu pro širokou veřejnost

Knowledge and skills of crossfit coach for general public
Anotace:
Tato bakalářská práce poukazuje na doporučené znalosti a dovednosti trenéra Crossfitu pro širokou veřejnost. Podává přehled tréninkových metod pohybových schopností člověka a jejich využití pro běžnou populaci. Ukazuje směr, kterým se má trenér ubírat ve svém vzdělávání i jak se má chovat ke svým klientům. Práce také dává příklad tréninkového plánu a ukazuje nejpoužívanější cviky Crossfitu. Obsahuje …více
Abstract:
This bachelor work points at recommended knowledge and skills of Crossfit coach for the general public. Gives overwiev of training methods of human movement abilities and their utilization for the general public. Shows the way how the coach should study and behave to his clients. This work also gives the example of training plan a show the most useful movements in Crossfit. Contains facts from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Věra Večeřová
  • Oponent: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma