František SEKANINA

Bakalářská práce

Geometrie náprav, měření a seřizování

Axes geometry, measurement and regulation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je geometrie náprav motorových vozidel, jejich měření a seřizování. Bakalářská práce je zaměřena na obohacení a zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborné praxe žáků maturitních učebních oborů ? mechanik opravář silničních vozidel a studentů studující obor autotronik a silniční dopravu. Cílem bakalářské práce je vytvořit učební pomůcku tvořenou studijním textem a multimediální …více
Abstract:
The thesis topic is axle geometry motor vehicles, their measuring and adjustment. The thesis is focused to enrich and improve teaching specialist subject and professional practice for student teaching branches ? mechanic repairer of road vehicles and students research branch autotronik and road transport. Aim of this thesis is to create a teaching toll which include the study text and multimedia attachments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEKANINA, František. Geometrie náprav, měření a seřizování. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta