Bc. Tereza Burešová

Master's thesis

Správní dozor

Administrative supervision
Anotácia:
Cílem práce je analýza aktuální právní úpravy správního dozoru obsažené v zákoně č. 255/2012 Sb., kontrolním řádu, v platném znění, včetně relevantní judikatury správních soudů. Bude zpracován přehled speciálních právních úprav obsahujících odchylky od obecné právní úpravy kontrolního řádu včetně zhodnocení potřebnosti takových odchylek. Výsledky analýzy budou syntetizovány a v případě zjištěných nedostatků …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the current legal regulation of administrative supervision contained in Act No. 255/2012 Coll., the Control Code, as amended, including the relevant case law of administrative courts. An overview of special legal regulations containing deviations from the general legal regulation of the Control Rules will be prepared, including an assessment of the need for such …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burešová, Tereza. Správní dozor. Pardubice, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Regional Development and Governance / Public Sector Economics