Lubomír Mandous

Master's thesis

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

Primary Music School Jindřich Jindřich Cheb

Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává historii Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu v letech 1918-1990. S pomocí převážně německy psaných archivních pramenů mapuje, jakým způsobem fungovala hudební škola v Chebu v meziválečném období a posléze během druhé světové války, kdy bylo Chebsko součástí nacistického Německa. Z kronikových zápisů se snaží zrekonstruovat její poválečnou historii - po …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the history of the Primary Music School of Jindřich Jindřich in Cheb in the years 1918-1990. Using mainly German written archive sources maps how the school worked between the First World War and the Second World War and also during the Second World War, when the Cheb region became part of the Nazi German. With the information from the chronicles the thesis tries to reconstruct …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Vladimír REJLEK
  • Reader: Jaroslav ROUČEK

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 2. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna