Bc. Eva Petruželová

Bakalářská práce

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

Art school Rožnov pod Radhoštěm
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm od jejího vzniku, až po současnost. Bakalářská práce se zabývá také změnami v názvu školy, počtem žáků a učitelů v jednotlivých obdobích, důležitými milníky a také současným stavem. Práce má za cíl chronologicky shrnout události ZUŠ do logického celku tak, aby měl čtenář k dispozici veškeré důležité informace o této škole …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of the Art School in Rožnov pod Radhoštěm from its beginning to the present. The bachelor thesis also deals with changes in the name of the school, the number of pupils and teachers in each period, important milestones and the current state. The aim of the thesis is to summarize chronological events of the elementary school into a logical unit so that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání