Marek Švec

Diplomová práce

Zmrtvýchvstání tzv. Tobinovy daně. Jaké jsou její zamýšlené nezamýšlené a nezamýšlené nezamýšlené důsledky?

Resurrection of the so-called Tobin tax. What are the intended unintended and the unintended unintended consequences of financial transaction tax?
Anotace:
V nedávné době někteří ekonomové a politikové v kontextu finanční krize znovu oprášili myšlenku zavedení tzv. Tobinovy daně, resp. daně z finančních transakcí (FTT). Diplomová práce stručně shrnuje dosavadní literaturu o FTT. Dvě případové studie Švédska a Velké Británie ukazují v určitých ohledech dvě rozdílné zkušenosti s FTT. Práce podrobně analyzuje národohospodářské důsledky Evropskou komisí navrhované …více
Abstract:
In recent times some economists and politicians in the context of financial crisis dusted off again the idea of introducing the so-called Tobin tax, or financial transaction tax (FTT), respectively. This thesis briefly reviews the existing literature on FTT. Two case studies of Sweden and Great Britain show in some respects two different experiences with FTT. The theses analyzes in detail the economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Mládek
  • Oponent: Jan Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37374