Bc. Markéta Zelendová

Bakalářská práce

Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem infekčního agens Staphylococcus aureus, který běžně kolonizuje lidský organismus, avšak při oslabení hostitele se může stát i nebezpečným patogenem způsobující závažná onemocnění. Nebezpečí představuje zejména rozšířená rezistence k methicilinu. Práce popisuje morfologii bakterií, faktory virulence a charakterizuje infekce, které vyvolává kmen Staphylococcus aureus …více
Abstract:
A bachelor thesis deals with description of the infectious agens Staphylococcus aureus which is normally colonizes human organism although if host is weak it can become a dangerous pathogen causing serious diseases. Danger is particularly widespread resistance to methicillin. The thesis describes the morphology of bacteria, virulence factors and characterizes infections which are caused by strain of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Janovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zelendová, Markéta. Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická