Bc. Juraj Bilený

Bakalářská práce

Alkohol vo Švédsku a na Slovensku – rola v spoločnosti a prístup zo strany štátu

Alcohol in Sweden and Slovakia – role in society and state’s approach
Abstract:
The goal of the bachelor thesis Alcohol in Sweden and Slovakia – role in society and state’s approach is to analyze the theory relevant to the subject followed by critical comparison of the studied countries. Alcohol is part of national culture of both examined countries. The focus of the thesis is on the historical development in context of state’s approach and role in society, current consumption …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce Alkohol vo Švédsku a na Slovensku – rola v spoločnosti a prístup zo strany štátu je rozbor teórie týkajúcej sa problematiky a následné kritické porovnávanie skúmaných krajín. Pre obe krajiny je alkohol istou súčasťou národnej kultúry. Práca sa zameriava na oblasti historického vývoja v kontexte prístupu zo strany štátu k otázke alkoholu a jeho role v spoločnosti, súčasnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia

Práce na příbuzné téma