Lenka Černá

Bakalářská práce

Mentální postižení ve společnosti

Mental disabilities in society
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem společnosti na mentálně postižené. Cílem této práce je zjistit pohled veřejnosti na osoby s mentálním postižením v rámci ústavní či mimoústavní péče a zjistit, které faktory vybraný vzorek populace k tomuto tématu ovlivňují. Teoretická část práce se zabývá obecně mentálním postižením, definicí, charakteristikou a diagnostikou. Práce se dále zaměřuje na člověka s …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis addresses view of the society on the people with mental disabilities. Objective of this thesis is to find out view of the society on the people with mental disabilities within institutional care or social work services without accommodation and to find out which factors of this subject affect the selected sample of population. The theoretical part addresses mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9424

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
 • Oponent: Petr Lojan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1mbzan 1mbzan/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.