Bc. Vendula Veselá

Bakalářská práce

Pohled veřejnosti na homoparentalitu

Public opinion about same-sex parenting
Anotace:
Práce se zabývá problematikou homoparentality. Této, ve společnosti ne příliš známý pojem, označuje rodičovství homosexuálně orientovaných osob, rodičovství leseb a gayů. Teoretická část přibližuje změny, které proběhly ve vývoji složení, funkcí a vnímání rodin. Tyto změny umožňují hoparentálním rodinám ve společnosti existovat. Také je zde popsán vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte. V další kapitole …více
Abstract:
Thesis deals with term homoparentality. This, in the society little-know term, means LGBT parenting, parenting of lesbians and gays. The theoretical part describes the changes that have taken place in the evolution of family, function and perception of families. These changes allow LGBT families exist in society. Also influence of family on the personality of the child is there described. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
  • Oponent: Mgr. Pavel Čopf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma