Bc. Hana Houšková

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými lidmi

The Attitude of Social Workers, Clients and Family Members of Clients to Cooperation in Organizations Dealing with Social Work with Mentally Ill
Anotace:
Anotace Název práce: Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými Autor: Bc. Hana Houšková Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Konzultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov základního textu …více
Abstract:
Annotation Thesis title: The Attitude of Social Workers, Clients and Client´s Family Members and to Cooperation in Organizations Dealing With Social Work With Mentally Ill people Author: Bc. Hana Houšková Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Consultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Basic words count: 34100 This diploma thesis deals with the attitude of family members and social workers towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií