Bc. Sabina Náhlíková

Bakalářská práce

Historie Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně v letech 1945-1969

The history of Josef Kainar Grammar School in Hlucin between the years 1945-1969
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně mezi lety 1945-1969. Cílem práce je prozkoumat a popsat každodenní život školy a její proměny v kontextu s historickými událostmi v Československu. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na specifika hlučínského regionu, vztah komunistického režimu ke katolické církvi a vymezuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the history of the Josef Kainar Grammar School in Hlucin between 1945-1969. The main purpose of this work is to explore and describe the daily life of the school and its changes in the context of historical events in Czechoslovakia. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the specifics of the Hlucin region, the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Rozvadská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta