Bc. Boháčová Boháčová

Bakalářská práce

České základní školství v letech 1939 - 1955 na příkladu obecné a měšťanské školy v Horní Cerekvi

Czech primary education in the years 1939 - 1955 on the example of primary and burgher school in Horní Cerekev
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit to, jak vypadalo české základní školství v letech 1939–1955, tedy v době ovlivněné 2. světovou válkou a komunistickým režimem. Práce uvádí, zda a jak se projevilo toto období ve školství, a to konkrétně na příkladu obecné a měšťanské školy v Horní Cerekvi. Dále se práce zaměřuje na to, jak situaci vnímali žáci, kteří školu v daném období navštěvovali. Práce …více
Abstract:
The aim of mine bachelor's thesis is to approach what Czech primary education looked like in the years 1939 - 1955, ie in the period affected by World War II and the communist regime. The thesis shows whether and how this period manifested itself in education, specifically on the example of a primary and middle school in Horní Cerekev. Furthermore, the thesis focuses on how the situation was perceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Rozvadská
  • Oponent: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta