Bc. Hana Němečková

Diplomová práce

Podmínky efektivní funkce konkurence v železniční dopravě

Conditions for efficient function of competition in rail transport
Anotace:
Práce se zaměřuje na podmínky konkurence v železniční dopravě. Zabývá se také konkurencí mezi jednotlivými železničními dopravci v České republice. V závěru práce jsou shrnuty rizika konkurenčního prostředí a navrženy scénáře možného vývoje.
Abstract:
The work focuses on the conditions of competition in rail transport. It also deals with the competition among rail operators in the Czech Republic. In the conclusion of the work are summarized the risks of the competitive environment and suggested scenarious of possible developments.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němečková, Hana. Podmínky efektivní funkce konkurence v železniční dopravě. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera