Nella Boušková

Bakalářská práce

Výskyt methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Brno

Incidence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the University Hospital Brno
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus zaznamenaných ve Fakultní nemocnici Brno během let 2018 a 2019. Teoretická část práce je zaměřená na charakteristiku patogenu Staphylococcus aureus a jeho pato-genní působení na lidský organismus. Dále je zde část věnována laboratorní dia-gnostice s metodami detekce MRSA. Zmíněný je zde vývoj rezistence, epidemiologie …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the incidence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus found in the University Hospital Brno during 2018 and 2019. The theoretical part is focused on characteristics of Staphylococcus aureus and it’s pathogenicity in human body. Then laboratory diagnostics and metods of identification of MRSA are discussed. Next part is about antibiotic resistance, epidemiology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Sabina Vojáčková
  • Oponent: Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta