Mgr. Ladislav Záliš

Bachelor's thesis

Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being

Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being
Abstract:
Tato práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi subjektivním pocitem spokojenosti v životě, styly zvládání zátěže a denním sněním ve fromě propracovaných fantazií v období vynořující se dospělosti. Bližším předmětem zájmu jsou sebecentrické fantazie vykreslující příjemné scénáře, které jsou buď považovány za nemožné, či představují možnou budoucnost. Pro účel této práce byl zkonstruován krátký dotazník …more
Abstract:
This thesis examines the relations between subjective well-being, coping styles and daydreaming in the form of elaborated fantasies among emerging adults. The specific areas of interest are self-centered fantasies of pleasurable scenarios that fantasists either think are possible or never expect to happen in real life. In order to distinguish between these two modes of fantasizing, a short questionnaire …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií