Mgr. Lucie Lomičová

Bakalářská práce

Souvislosti odchodu z domova a prediktory načasování odchodu jako součást osamostatňování se v období vynořující se dospělosti

Leaving home patterns and predictors as a part of independence gaining in emerging adulthood
Anotace:
Cílem práce je zjistit a popsat možné souvislosti odcházení z domova v období vynořující se dospělosti. Teorie mapuje dosavadní zjištění v rámci problematiky odchodu z domova, jeho souvislosti se změnami ve vztazích a uvedeny jsou také prediktory ovlivňující načasování odchodu. Výzkum je zaměřen zejména na souvislosti odchodu z domova se vztahem k rodičům. Sleduje se míra konfliktů ve vztazích s matkou …více
Abstract:
The main focus of this thesis is to find out and describe possible connections of leaving-home patterns in emerging adulthood. Theory describes previous findings within leaving-home issues and links between leaving home and changes in relationships. Predictors influenced the timing of leaving home are presented. Research is especially focused on a link between leaving home patterns and changes in relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií