Mgr. Ladislav Záliš

Bachelor's thesis

Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being

Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being
Anotácia:
Tato práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi subjektivním pocitem spokojenosti v životě, styly zvládání zátěže a denním sněním ve fromě propracovaných fantazií v období vynořující se dospělosti. Bližším předmětem zájmu jsou sebecentrické fantazie vykreslující příjemné scénáře, které jsou buď považovány za nemožné, či představují možnou budoucnost. Pro účel této práce byl zkonstruován krátký dotazník …viac
Abstract:
This thesis examines the relations between subjective well-being, coping styles and daydreaming in the form of elaborated fantasies among emerging adults. The specific areas of interest are self-centered fantasies of pleasurable scenarios that fantasists either think are possible or never expect to happen in real life. In order to distinguish between these two modes of fantasizing, a short questionnaire …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií