Mgr. Barbora Tučková

Bakalářská práce

Česká republika před Výborem pro lidská práva

The Czech Republic before the Human Rights Committee
Anotace:
Výbor pro lidská práva OSN je orgánem složeným z nezávislých expertů z oblasti lidských práv, který dohlíží na to, jestli smluvní strany Mezinárodního paktu o občanských a politických právech dodržují jeho ustanovení. Tato práce se Výborem pro lidská práva zabývá z hlediska České republiky. V první části je popsána činnost Výboru pro lidská práva a jeho hlavní monitorovací mechanismy – hodnocení periodických …více
Abstract:
United Nations Human Rights Committee is a body of independent human rights experts that monitors the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights by its State parties. This thesis examines the activities of the Human Rights Committee from the point of view of the Czech Republic. The first chapter describes the work of the Human Rights Committee and its main monitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta