Bc. Robert Puda

Diplomová práce

Sebeobranné modelové situace pro osoby se zrakovým postižením

Self-defence scenario training for people with visual impairment
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření a následná realizace sebeobranných modelových situací, navržených pro specifické potřeby projektu „Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením“ číslo MUNI/A/0966/2013, které poslouží jako testovací metoda účastníků kurzu sebeobrany pro osoby se zrakovým postižením. Metodami použitými k dosažení cíle bylo studium odborné literatury k tématu sebeobrany a zrakového …více
Abstract:
The aim of this thesis is the development and subsequent realization of self-defense model situations, designed for the specific needs of the project "Evaluation of methodology for self-defense course for visually impaired persons" number MUNI / A / 0966/2013, which will serve as a test method for course participants of self-defense course for persons with visual disabilities. The methods used to attain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Malčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií