Bc. Jakub Jurčaga

Bakalářská práce

Vernosť simulácie propagácie zvuku vo virtuálnom trojrozmernom prostredí

Fidelity of Simulating Sound Propagation in Three Dimensional Virtual Environment
Abstract:
The work focuses on the simulation of sound propagation in a three-dimensional virtual environment and on the extent to which this simulation is true to reality. It also deals with issues related to achieving a perfect simulation. By elucidating the individual models of sound propagation, the work came to the conclusion that the simulation is not completely true to reality. It therefore provides insight …více
Abstract:
Práca sa zameriava na simuláciu šírenia zvuku v trojrozmernom virtuálnom prostredí a na to, do akej miery je táto simulácia verná realite. Taktiež sa venuje problematike spájanej s dosiahnutím dokonalej simulácie. Priblížením jednotlivých modelov propagácie zvuku práca dospela k tomu, že simulácia nie je úplne verná realite. Poskytuje preto náhľad na možnosti jej potencionálneho zlepšenia. Avšak dosiahnutie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Johánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma