Bc. Andrea Šichtová

Bakalářská práce

Rozšířená realita a jej využitie vo vzdelávaní

Augmented reality and its use in education
Abstract:
This bachelor thesis deals with augmented reality as a new medium and its use in education. Based on augmented reality in combination with new, modern way of teaching and new interpretation of informations amongst students. The history and development of augmented reality is also presented in the text also with the help of many applications especially designed for study purposes. Main research question …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o rozšírenej realite (anglicky AR- Augmented Reality) ako novom médiu a jej priamom využití v kontexte vzdelávania. Spojením prvkov na základe rozšírenej reality s kontextom nového, moderného spôsobu výuky vzniká doteraz nevyskúšaný spôsob interpretácie učiva žiakom a študentom na školách. V práci je popísaná história rozšírenej reality a jej pomalý a postupný presun na pole …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Ivičič
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií