Theses 

Motivace a stimulace v podniku (analýza současného stavu, návrh motivačního programu) – Bc. Milan Veverka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Milan Veverka

Bakalářská práce

Motivace a stimulace v podniku (analýza současného stavu, návrh motivačního programu)

Corporate motivation and stimulation (status quo analysis, motivation plan proposal)

Anotace: Předmětem práce Motivace a stimulace v podniku je analýza motivačních a stimulačních činitelů působících v podniku. První část pojednává o motivaci a stimulaci, o motivu a stimulu. Teoretická část obsahuje popis zdrojů motivace, vliv motivace a stimulace na výkon, popisuje i motivaci pracovního jednání v kontextu řízení. Součástí teoretické části je názorový vývoj motivace pracovního jednání. Praktická část se zabývá analýzou motivačního a stimulačního prostředí v podniku OVB Allfinanz, a.s. (Objektiv Vermögensberatung). Na základě zjištění získaných za pomoci adekvátních metod je analyzován současný stav v podniku a jsou navrženy změny ke zvýšení efektivity motivace a stimulace zaměstnanců a tedy ke zlepšení pracovních výkonů.

Abstract: The subject of work of motivation and stimulation in a company is the analysis of the motivating and stimulating factors in the particular company. In the first part there is the theoretical tract about motivation and stimulation, about thein activators – the motive and the stimulus. The theoretical part includes the description of sources of motivation; the influence of the motivation and stimulation at the work output; it also describes the motivation of the working behavior in the context of management. Partly, the theoretical treaty also talks about the evolution of opinions concerning the motivation within the working behavior. The practical part is the analysis of the motivation and stimulation atmosphere in the company OVB Allfinanz, Corp. Based on experiences gained with help of adequate methods we analyse the actual status in the company and propose changes for advancement of the effectiveness concerning the motivation and stimulation of employees and thus, improvement of the working outputs.

Klíčová slova: Klíčová slova, Motivace, stimulace, motiv, stimul, stimulační nástroje v podniku Key words, motivation, stimulation, motive, stimulus, stimulation tools in a company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz