Ing. Ludmila Juračková

Bakalářská práce

Stimulace a motivace pracovníků v AR Brno, spol. s r. o.

Stimulation and motivation of employees in AR Brno, Ltd.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Stimulace a motivace pracovníků v AR Brno, spol. s r.o.“ je analýza stimulačního a motivačního programu v podniku a jeho vliv na pracovníky. První část pojednává o motivaci, stimulaci, zdrojích motivace a jejich vlivu na pracovní výkon. Součástí teoretické části je popis stimulačních nástrojů v podniku a faktorů pracovní spokojenosti. Druhá část obsahuje stručnou charakteristiku …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis „Stimulation and motivation of employees in AR Brno, Ltd.” is to analyze motivation and stimulation program in the company and its impact on employees of this company. The first part is dedicated to the definition of motivation and stimulation, sources of motivation and their influence on the job performance. The theoretical part is a description of stimulus tools in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Rostislav Tesař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management