Bc. Barbora Ciffrová

Bakalářská práce

Análisis de algunas particularidades de los sexolectos con especial atención a los prejuicios relacionados

Analysis of some peculiarities of sexolects with special attention to the related prejudices
Abstract:
This Bachelor's Thesis deals with selected speech elements typical of male or female and with prejudices related to the topic. The practical part concentrates on frequency of usage of these elements in a common conversation and compares the obtained data with statements of theoreticians.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými řečovými prvky typickými pro ženské nebo pro mužské pohlaví, a s předsudky s tím spojenými. Praktická část pak zkoumá frekvenci užití těchto prvků v běžné konverzaci a porovnává získaná data s tvrzeními teoretiků.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura