Bc. Jana Pechová

Diplomová práce

Male and Female Language in Translation Studies: The World According to Garp by John Irving

Male and Female Language in Translation Studies: The World According to Garp by John Irving
Anotace:
Diplomová práce „Klíčové kompetence učitele ZŠ“ pojednává o roli pohlaví v překladatelství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická část zahrnuje a rozebírá různé teorie o roli pohlaví v překladatelství, o historii žen v překladatelství a feministické teorie na dané téma. Teorie o rozdílech v mužském a ženském jazyce jsou podloženy analýzou překladu knihy Johna Irvinga Svět Podle Garpa, kdy jedním …více
Abstract:
Diploma thesis „Role of a man and a woman in translation“ deals with the role of gender in translation studies. The thesis is devided into two parts the theoretical part covers and discusses different theories on the role of gender in translation studies, on history of women in translation studies and feminist theories in this area. The theories on differences in women’s and men’s language are supported …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta