Bc. Radek SEKYRA

Master's thesis

Studie dopadů budování střeleckého stadionu ve městě Dobřany

Impact study of building a sport shooting stadium in the city of Dobřany
Anotácia:
Diplomová práce se zabývala studií dopadů budování střeleckého stadionu ve městě Dobřany. Hlavním cílem práce je posouzení socioekonomických dopadů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům. Cílem je nastínit možnou provázanost sektorů s výstavbou střeleckého centra. Strukturované rozhovory, vícekriteriální analýza a doba návratnosti jsou uvedeny v druhé kapitole …viac
Abstract:
The diploma thesis dealt with the impact study of building a sports shooting stadium in the city of Dobřany. The main goal of the work is to expertize the socio-economic impacts of the project. The work is divided into three main chapters. The first one is devoted to theoretical pieces of knowledge. The aim is to outline the possible interconnection of sectors with the construction of the sports shooting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEKYRA, Radek. Studie dopadů budování střeleckého stadionu ve městě Dobřany . Plzeň, 2022. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management