Trang Dinh Thi Thuy

Diplomová práce

Jednotná sazba DPH – ekonomické dopady

Unified VAT rate - economic consequences
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomocí vícekriteriální analýzy zhodnotit dopadysjednocené sazby DPH na tři zvolené modely. První model představuje systémDPH se základní sazbou 21 % a první sníženou sazbou ve výši 15 %. Druhý modelreprezentuje scénář, ve kterém byly sazby DPH sjednoceny na 17,5 %. Třetí modelupravuje aktuální stav systému DPH, tj. systém s jednou základní a dvěmasníženýma sazbami. Prvním …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze through Multi-criteria-based analysis effects ofVAT rates unification on three chosen models. The first model represents an VATsystem with one standard 21 % and one reduced 15 % rate. The second oneshowcases a scenario, in which the rates were unified amounting to 17,5 %. Thethird model is the current VAT system, which means a system with one standardand two reduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Mona Petružálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79051