Theses 

Generace X a Y na jednom pracovišti v organizaci – Tereza JAČISKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie - Andragogika

Tereza JAČISKOVÁ

Bakalářská práce

Generace X a Y na jednom pracovišti v organizaci

Generation X And Y In One Workplace

Anotace: Tato práce se věnuje oblasti pracovní motivace generace X a generace Y na jednom pracovišti. Cílem této práce je popsat preference generace X a generace Y v oblasti pracovní motivace v organizaci. V teoretické části se věnuji základním pojmům v oblasti motivace, teoriím pracovní motivace, stimulačním prostředkům a zaměstnaneckým benefitům. Dále popisuji generace pohybující se na současném trhu práce. V empirické části na základě výsledků kvantitativního výzkumu popisuji preference dvou generací v oblasti stimulačních prostředků, zaměstnaneckých benefitů a faktorů vnější a vnitřní motivace.

Abstract: This thesis deals with work motivation of generation X and generation Y at one workplace. The aim of this work is to describe preferences of generation X and generation Y in the field of work motivation in organization. In the theoretical part of this thesis I pay attention to basic concepts of motivation, stimulation factors and employee benefits. I describe generations who are currently at labor market. In empirical part of this study I describe preferences of two generation in the sphere of stimulation factors, employee benefits and factors of inner and external motivation on the base of quantitative research.

Klíčová slova: Pracovní motivace, generace X, generace Y, stimulační prostředky, motivační faktory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=230410 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JAČISKOVÁ, Tereza. Generace X a Y na jednom pracovišti v organizaci. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz