Bc. Hana Pavlíčková

Diplomová práce

Žáci druhého stupně základní školy praktické a jejich osobní zkušenost s užíváním návykových látek

Pupils of Upper Basic School for Mentally Challenged Students and Their Experiencies with Drug Addiction
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na užívání návykových látek u žáků 2. stupně základní školy praktické. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, vychází z analýzy odborné literatury a elektronických informačních zdrojů. První kapitola vymezuje základní pojmy – mentální postižení, lehké mentální postižení, základní školu praktickou. Druhá kapitola se zabývá problematikou drogové závislosti, návykovým …více
Abstract:
This diploma work is aimed at usage of addictive drugs at pupils of upper basic school for mentally challenged students. The theoretical part is divided in three chapters and is based on analysis extracted from specialized literature and electronic informative media. The first charter explains key words as mental retardation, mild mental retardation and basic school for mentally challenged students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Práce na příbuzné téma