Theses 

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce – Bc. Andrea Vokálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Vokálová

Diplomová práce

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce

The role of marketing communication in municipality marketing management

Anotace: Diplomová práce se zabývá úlohou marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce. Definuje marketing měst a obcí a jeho nástroje marketingového a komunikačního mixu. Poznatky této problematiky jsou dále aplikovány na město Hostivice. V konečné fázi diplomová práce hodnotí a navrhuje vhodná opatření ke zlepšení marketingové komunikace města Hostivice.

Abstract: This diploma thesis deals with the role of marketing communication in the marketing management of the city and municipality. It defines the municipality marketing management and its tools of the marketing and communication mix. The findings of this phenomena are then practically applied with a particular town Hostivice as the municipality with the extended competence. At the end of the thesis, the appropriate measures are evaluated and suggested to improve the marketing communication of the town Hostivice.

Klíčová slova: Marketing, marketing města, marketingový mix města, marketingová komunikace, komunikační mix, marketingové řízení města, strategické řízení, analýza. Marketing, marketing of the city, marketing mix of the city, marketing communication, communicatiom mix, marketing management of the city, strategic management, analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:17, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz