Theses 

Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury – Kristýna TUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna TUČKOVÁ

Bakalářská práce

Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury

Public Private Partnership (PPP) as the possibility of financing transport infrastructure

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza Public Private Partnership (PPP) a financování dopravní infrastruktury. Dílčím cílem práce je vymezení pojmu PPP projektu, určení oblastí působení a představení účastníků těchto projektů. Dále přiblíží způsoby financování PPP projektů. V praktické části tato práce uvede PPP projekt dálnice D3 a rychlostní silnice R3, kde porovnává výhody a nevýhody PPP projektu a běžné veřejné zakázky.

Abstract: The aim of this bachelors work is the analysis of Public Private Partnership (PPP) and the financing of transport infrastructure. A partial aim is the definition of a PPP project, determining areas of operation and performace of participants in these projects. In addition closer financing PPP projects. The practical part indicate PPP project of highway D3 and expressway R3, comparing the advantages and disadvantages of a PPP project and the normal public order.

Klíčová slova: Public private partnership (PPP), dopravní infrastruktura, financování dálnice D3

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

TUČKOVÁ, Kristýna. Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:58, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz