Theses 

Public-Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství – Bc. Dagmar Šudíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dagmar Šudíková

Diplomová práce

Public-Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství

Public-Private Partnership and ownership and competitive environment in water management services

Anotace: Předmětem diplomové práce „Public Private Partnership a vlastnictví společnosti a konkurenční prostředí v oblasti služeb vodního hospodářství“ je pojem Public Private Partnership a jiná vlastnictví společností poskytujících služby v oblasti vodního hospodářství. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky o vodním hospodářství a o pojmu Public Private Partnership. Následně jsou popsány specifika vybraného kraje z hlediska používaných provozovatelských modelů ve vodním hospodářství. V praktické části práce je analyzováno konkurenční prostředí trhu zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod ve vybraném kraji a vyhodnocen vliv společností označovaných Public Private Partnership na toto konkurenční prostředí.

Abstract: The subject of the thesis „Public-Private Partnership and Ownership and Competitive Environment in Water Management Services“ is the concept Public-Private Partnership and other ownership of companies providing water management services. In the first part of the thesis is descripted the theoretical knowledge about water management and about the concept Public Private Partnership. Then the specifics of the selected region are described in terms of used operational models in the water management. The practical part of the thesis analyzes the competitive environment of the market for drinking water supply and waste water discharge in the selected region and examines the influence of the companies named Public Private Partnership on this competitive environment.

Klíčová slova: Public Private Partnership, vodní hospodářství, vlastnictví společnosti, konkurenční prostředí, analýza nákladů a cen provozovatelů, Herfindahl-Hirschmannův index, Česká republika, Olomoucký kraj, water management, company ownership, competitive environment, analysis of operators costs and prices, Herfindahl-Hirschmann Index, Czech Republic, Olomouc Region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz