Mgr. Lenka Bešše, Ph.D.

Disertační práce

Role of microRNA in the pathogenesis of multiple myeloma

Role of microRNA in the pathogenesis of multiple myeloma
Anotace:
Cirkulující sérové mikroRNA (miRNA) jsou nové potenciální nádorové biomarkery i nové minimálně-invazivní diagnostické řešení díky své vysoké stabilitě a souvislosti s onemocněním. Cílem této práce bylo zjistit, zdali cirkulující miRNA mají diagnostický a prognostický potenciál u široké škály monoklonálních gamapatií, mezi které patří mnohočetný myelom (MM), extramedulární onemocnění (EM) a Waldenströmova …více
Abstract:
Circulating serum microRNAs (miRNAs) are emerging biomarkers in cancer as well as a minimally-invasive diagnostic solution due to their high stability and association with the disease. The aim of this thesis was to discover circulating miRNAs with diagnostic and prognostic potential in a broad range of monoclonal gammopathies, such as multiple myeloma (MM), extramedullary disease (EM) and Waldenström …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie