MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Disertační práce

Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

The Roles of microRNAs in Selected Cardiovascular Diseases
Anotace:
Disertační práce se zabývá významem mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění, a to na třech úrovních. Na úrovni genetické se věnuje asociaci jednonukleotidového polymorfismu rs7079 v genu pro angiotensinogen (lokalizovaného ve vazebném místě pro mikroRNA) s klinickými charakteristikami pacientů s obezitou a ischemickou chorobou srdeční. Na úrovni tkáňové popisuje rozdílnou expresi vybraných …více
Abstract:
The Ph.D. thesis is focused on the roles of microRNAs in the selected cardiovascular disorders at three distinct research levels. At the genetical level, it describes the association of rs7079 single nucleotide polymorphism in the angiotensinogen gene (located in microRNA binding site) with the clinical characteristics of patients with obesity and coronary artery disease. At the tissue level in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta