Eleni Mitroliosová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Role sexuálního důvěrníka v domově pro osoby se zdravotním postižením

Anotace:
Anotace MITROLIOSOVÁ, E., 2021, Role sexuálního důvěrníka v domově pro osoby se zdravotním posti-žením. Praha: JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Cílem mé práce je popsat roli sexuálního důvěrníka v domově pro osoby se zdravotním postižením. Uvádím definici mentálního postižení, jeho příčiny vzniku a zmiňuji i specifika poznávacích procesů. To vše pro lepší …více
Abstract:
MITROLIOSOVÁ, E., 2021, Role of sexual confidant in a home for people with disabilities. Prague: JABOK Higher Vocational School of Social Education and Theological. Graduate work. The aim of my work is to describe the role of a sexual confidant in the home for persons with disabilities. I present the definition of mental disability, its cause of development and mention the specifics of cognitive processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická