Pavlína Forejtová

Bakalářská práce

Komunikační schopnosti dětí s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Communication skills of children with mental disabilities living in care homes for people with disabilities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku komunikačních schopností dětí s mentálním postižením žijících v celoročním pobytovém zařízení sociálních služeb. V teoretické části je definována komunikace, popsána metoda usnadňované komunikace, charakterizováno mentální postižení. Zmíněna je augmentativní a alternativní komunikace, vzdělávání dětí s mentálním postižením. Závěr teoretické části seznamuje …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the topic of communication skills of children with mental disabilities living in a year-round residential facility of social services. The bachelor thesis aims to analyze communication ways and individual communication methods supporting the development of expressive skills. The theoretical part describes the issue of communication, and the method of facilitated communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/msydr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě