Mgr. Hana Bydžovská, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Course Enrolment Recommender System

Course Enrolment Recommender System
Abstract:
Navrhovaná disertační práce navrhne a vyhodnotí vhodné doporučovací techniky pro výběr předmětů, které jsou pro studenty přínosné nebo zajímavé s důrazem na úspěšné ukončení studia. Tyto techniky budou implementovány do nástroje pro dobývání znalostí Excalibur. Tento nástroj je vhodný pro účely analytického zpracování dat. Obsahuje datový sklad, který ukládá studijní data včetně jejich historie. Cílem …more
Abstract:
The proposed thesis will design and evaluate appropriate recommendation techniques to select courses that are beneficial or interesting for students. These techniques will be implemented to the data mining tool Excalibur. This tool is suitable for analytical data processing. Excalibur contains a data warehouse that stores study-related data, including its history. The aim of the thesis is also to integrate …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2013
  • Reader: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., doc. Ing. Kristína Machová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky