Bc. Lukáš Vesecký

Master's thesis

Efektivita systému odpadového hospodářství

Efficiciency of waste product system
Anotácia:
Práce se zabývá oblastí odpadového hospodářství, konkrétně jeho ekonomickými dopady se zvláštním zřetelem na srovnání efektivity hospodaření soukromých a veřejně vlastněných společností. V teoretické části práce detailně popisuje celou oblast odpadového hospodářství z pohledu jednotlivých typů zpracování a likvidace odpadu. Aplikační část poté na příkladu hlavního města Prahy přinesla srovnání efektivity …viac
Abstract:
The thesis deals with the area of waste management, namely its economic impacts, with special reference to the comparison of the efficiency of the management of private and publicly owned companies. In the theoretical part, the thesis describes in detail the whole area of waste management from the point of view of individual types of waste treatment and disposal. The application part then, on the example …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní