Jaroslava Horáková

Bakalářská práce

Liga arabských států versus Sýrie: ukončí tzv. arabské jaro dlouhodobou vzájemnou spolupráci?

League of Arab States versus Syria: Will Arab Spring close the long-term mutual cooperation?
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je současná ekonomická a politická situace na Blízkém východě. Blíže jsem se zaměřila na dočasné vyloučení Syrské arabské republiky z Ligy arabských států, jehož příčinou byly již více než rok probíhající nepokoje v této zemi. Po bližším seznámení s Ligou arabských států a samotnou Syrskou arabskou republikou jsem se zabývala pravděpodobností obnovy členství Sýrie v této …více
Abstract:
The aim of this thesis is the current economic and political situation in the Middle East. Closer I focused on the temporary exclusion of the Syrian Arab Republic, Arab League, whose cause was more than a year ongoing unrest in the country. Upon closer acquaintance with the League of Arab States and the Syrian Arab Republic alone I have dealt with Syria likely renewal of membership in this organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Eva Cihelková
  • Oponent: Eva Pluskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31114