Denisa Dolejšová

Diplomová práce

Trendy daňových reforem v zemích EU (komparace nových a starých členských zemí EU)

Tax reform trends in the EU countries (compararison of new and old EU member States
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza daňového mixu starých a nových členských států Evropské unie mezi lety 1995 až 2012 se zaměřením na pobaltské země a země Visegrádské skupiny. Cílem diplomové práce je analýza vývoje daní a daňových trendů v Evropské unii a následná komparace mezi starými a novými členskými státy. V teoretické části jsou popsány zejména daňové reformy v tržních a tranzitivních ekonomikách …více
Abstract:
Subject of this thesis is the analysis of the tax mix of old and new member states of the European Union between 1995 and 2012, focusing on the Baltic countries and the countries of the Visegrad Group. Aim of this thesis the analysis of the tax and taxation trends in the European Union and the subsequent comparison between old and new member states. The theoretical part describes particular tax reforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Vratislav Izák
  • Oponent: Stanislav Klazar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55544