Filip Dragicevic

Bakalářská práce

Serbia’s Struggle on the Path Towards Its Membership in the European Union

Serbia’s Struggle on the Path Towards Its Membership in the European Union
Anotace:
Přístupový proces kandidátských zemí do Evropské unie nemá přesně vymezený časový rámec, jelikož přístup ke každé zemi je individuální. Její dynamika a povaha závisí na vzájemně závislých faktorech, které určují postup integrace. Tempo přístupového procesu závisí jak na kondici země ucházející se o členství, tak na možnostech a ochotě přijmout členské státy nové země do evropských struktur. Tento proces …více
Abstract:
The accession process of candidate countries to the European Union does not have a strictly defined time frame, as the approach to each country is individual. Its dynamics and nature depend on the mutually dependent factors that determine the progress in integration. The pace of the accession process depends both on the condition of the country applying for membership, as well as on the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2022
  • Vedoucí: doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimir Vučković, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Relations and European Politics / International Relations and European Politics