Bc. Lucie Holubičková

Diplomová práce

Jazyk přesvědčování v reklamě

The Language of Persuasion in Advertising
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je jazyk přesvědčování v reklamě. Pomocí odborné literatury jsem popsala nejpoužívanější výroky dnešní reklamy. Cílem diplomové práce je doporučení nejvhodnějších technik využívaných při tvorbě reklamních sloganů. Velice přínosná byla obsahová analýza reklamních sloganů a provedený marketingový výzkum, pro který jsem zvolila formu dotazování. Testovala jsem v něm různé …více
Abstract:
The subject of this thesis is the language of persuasion in advertising. Using literature I have described today's most popular statements in advertising. The aim of this thesis is the recommendation of the most suitable techniques used in creating advertising slogans. Highly beneficial was the content analysis of advertising slogans and the carried out marketing research for which I have chosen the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní