Michal HOFERIK

Bakalářská práce

Stárnutí společnosti v Moravskoslezském kraji: prognózy, důsledky a nutná opatření

Ageing Society in Moravian-Silesian region: prognosis, consequences and necessary measures
Anotace:
V dnešní době je jedním z hlavních globálních problémů stárnutí populace. Protože zejména v Moravskoslezském kraji populace stárne rychleji než v jiných krajích republiky, ústředním tématem bakalářské práce je zjišťování příčin úbytku obyvatel v Moravskoslez-ském kraji, nastínění budoucích dopadů stárnutí obyvatelstva a také způsoby, jak problém řešit. Významnou částí praktického oddílu práce jsou …více
Abstract:
Nowadays, one of the main global problems is the population ageing. As especially in the Moravian-Silesian region, the population ages more rapidly than in other regions in the Czech Republic, the main topic of this bachelor thesis is detecting main causes of the popu-lation decline in the Moravian-Silesian region, outlining of future impacts of the population aging and possible ways of solving this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFERIK, Michal. Stárnutí společnosti v Moravskoslezském kraji: prognózy, důsledky a nutná opatření. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta