Michal HOFERIK

Bakalářská práce

Stárnutí společnosti v Moravskoslezském kraji: prognózy, důsledky a nutná opatření

Ageing Society in Moravian-Silesian region: prognosis, consequences and necessary measures
Anotace:
V dnešní době je jedním z hlavních globálních problémů stárnutí populace. Protože zejména v Moravskoslezském kraji populace stárne rychleji než v jiných krajích republiky, ústředním tématem bakalářské práce je zjišťování příčin úbytku obyvatel v Moravskoslezském kraji, nastínění budoucích dopadů stárnutí obyvatelstva a také způsoby, jak problém řešit. Významnou částí praktického oddílu práce jsou expertní …více
Abstract:
Nowadays, one of the main global problems is the population ageing. As especially in the Moravian-Silesian region, the population ages more rapidly than in other regions in the Czech Republic, the main topic of this bachelor thesis is detecting main causes of the population decline in the Moravian-Silesian region, outlining of future impacts of the population aging and possible ways of solving this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFERIK, Michal. Stárnutí společnosti v Moravskoslezském kraji: prognózy, důsledky a nutná opatření. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta