Ingrid MIHALOVÁ

Bakalářská práce

Teorie společenské smlouvy z perspektivy feminismu

Theories of social contract in view from feminism
Anotace:
Tato práce pojednává o Teoriích společenské smlouvy z perspektivy feminismu. Hlavním bodem je představit smluvní teorie pohledem tří klasických autorů: Thomase Hobbes, Jeana-Jasquesa Rousseaua a Johna Locka a přinést k nim feministickou reflexi. Tito tři klasičtí teoretikové se zabývají vznikem státu a jeho funkcemi a přimárně tak rozdělují lidskou historii to dvou period, a to konkrétně před vznikem …více
Abstract:
This thesis is about the Theory of the Social Contract from the Perspective of Feminism. The main point is to introduce the Theory from the viewpoint of three classical authors: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau and John Locke and bring critical feminist reflection. These three contract theorists divided the state of human history into two periods, which we call The State of Nature and the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIHALOVÁ, Ingrid. Teorie společenské smlouvy z perspektivy feminismu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie